fredag, maj 29, 2009

Skäms Livsmedelsverket, skäms!

Hittade en artikel i Aftonbladet: Varning för de nya dieterna,

"Livsmedelsverket: Avstå från att ge kostråd innan hälsoeffekterna är utredda"

Kanske ska ni ta åt er själva?

Längst ner i artikeln skriver Livsmedelsverket:
Vi välkomnar en öppen debatt om kostråden. Men vi vill vädja till personer som är verksamma inom hälso- och sjukvård och andra med stor möjlighet att få genomslag för kostråd som strider mot den samlade vetenskapen om god kosthållning: Avstå från att ge råd med outredda hälsoeffekter! Från Livsmedelsverkets sida håller vi fast vid principen att kostråden ska vila på vetenskaplig grund.
Inger Andersson, Ulf Bohman"

Hahaha, Livsmedelsverket borde skämmas!
Speciellt nu när det KOMMIT FRAM att deras 72 studier på att Mättat Fett är FARLIGT, inte stämde så bra som dom trodde!
Det dom säger borde som själv ta till sig; "Avstå från att ge era Tallriksmodells-råd med outressa hälsoeffekter!" Det är vad jag tycker.

Hur KAN så högt uppsatta människor få ge kostråd, när studierna inte ens stämmer, och när de flesta på dessa höga stolar, är delägare eller ialafall verksamma inom Pasta- socker- och kolhydratindustrin ??

Det borde finnas regler: Den som sitter med i Livsmedelsverket och ger råd, SKA INTE få vara verksam i annan verksamhet som har med livsmedel att göra! Om dom tillverkar en planka, gör det inget, men när dom är med i ett företag och TJÄNAR pengar på att det säljs pasta världen över, DÅ ska de direkt uteslutas ur Livsmedelsverkets "Kommité".
Vore inte det ett rimligt krav? Vore inte det SJÄLVKLART ???

Kopierar en del av texten på Newsmill:

"Om man gör sig besväret att klicka på de länkar Livsmedelsverket angivit, så fin­ner man att den första länken går till en stor studie på äldre kvinnor. Med hjälp av faktoranalys hittar man där tre livsstilsfaktorer som ger lägre risk för hjärtproblem. Dessa faktorer är: att inte röka, att ha ett förhållande mellan midja och höfter som är mindre än 0,85 och att vara fysiskt aktiv.
Beträffande kost hittar man två faktorer, som minskar risken för hjärtsjukdom - "hälsosam diet" och låg alkoholkonsumtion. Den hälsosamma dieten är oprecist definierad, men andelen mättat eller omättat fett framgår inte alls.
Detta tycks alltså vara Livsmedelsverkets allra starkaste kort i stödet för det mät­tade fettets farlighet.


Den andra studien är från Oslo Universitet och omfattar sammanlagt en grupp på 31 unga män, som matades med tre olika former av margarin (med fett från resp. fiskolja, sojabönsolja och smör) under 19-21 dagar. Designen är svårbegriplig, och slutsatserna svårtolkade. Det man tycks få fram är att lipider (blodfetter) påverkas i en ogynnsam riktning av fiskolja åtminstone i samma utsträckning som av smör, men det är minst sagt mycket svårt att tolka slutsatserna som ett stöd för att mättat fett skulle vara farligt. Och i en studie som pågått 19 - 21 dagar är det självklart omöjligt att säga något om långsiktiga effekter t.ex. på hjärtsjukdom.


Den tredje studien berättar inledningsvis att det allmänt rekommenderas ett mins­kat intag av mättat fett för att man skall undvika hjärt- och kärlsjukdom. Därför bryr man sig inte ens om att testa den hypotesen. Man delar i stället upp en grupp på sammanlagt 164 vuxna försökspersoner i tre mindre grupper, som får följande tre sorters kost:
Grupp 1. en diet rik på kolhydrater
Grupp 2. en diet rik på protein
Grupp 3. en diet rik på omättat fett
Studien pågick i litet över två år. Resultatet var, att man trodde sig kunna minska risken för hjärtsjukdom genom att delvis ersätta kolhydraterna med antingen omättat fett eller protein.
Mättat fett var alltså över huvud taget inte med i denna studie!


Om det här är de tre viktigaste studierna för att styrka Livsmedelsverkets uppfatt­ning om det mättade fettets farlighet - ja då vågar jag inte ens gissa hur de övriga ser ut! Misstanken att Livsmedelsverket inte ens läser de forskningsrapporter, som de själva stöder sina antaganden på, växer sig allt starkare! Nu får man förklara sig!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar