måndag, juni 03, 2013

Gluten - Det vita giftet!

Jag håller på och läser en bok alla borde läsa; "Gluten och Mjölk, Serien om de vita gifterna. Källan till moderna sjukdomar " av författaren Micke Skribent.
Låna den på biblioteket eller köp den; ISBN: 978-91-637-1353-8
Här är bloggen: http://gluten-celiaki.blogspot.se/


Jag tänkte ge er små sammanfattningar av vissa delar ur boken.....

**********

Kroppens immunförsvar "anfaller" tarmslemhinnan och börjar bryta ner denna pga Glutenet som immunförsvaret nu uppfattar som ett gift, och tarmslemhinnan uppfattas nu som kroppens fiende, immunförsvaret försöker "eliminera" källan till skadan genom att "förstöra" tarmslemhinnan för att på så sätt skydda kroppen.
Följderna blir näringsbrister och till följd av det rubbningar i kroppens immunförsvar, hormonsystemet, endokrina systemet med mera, en skadad tarm som inte kan fungerar och näringsupptaget reduceras kraftigt.
Skadorna på tarmen resulterar också i multiallergier och flertalet överkänsligheter.
Fler och fler barn föds nu i västvärlden med antikroppar mot gluten/gliandin och med tydliga reaktioner från immunförsvaret på gluten.
Följdsjukdomar och autoimmuna sjukdomar följer i spåren.
Skadorna, följdsjukdomar och överkänslighet för gluten och komjölk visar sig nu allt längre ner i åldrarna som tex ADHD, ADD, Damp, Autism, diabetes, psykiska besvär, luftvägsbesvär, infektionskänslighet, öron/ögon besvär, reumatiska besvär, små febertoppar, eksem, hudbesvär, diareé, förstoppning, uppsvälld buk, övriga mag/tarmbesvär, bristsjukdomar, anemi, blodtrycksbesvär, hormonell obalans, undervikt, överdrivet sockerbegär, sköldkörtelbesvär mm.

I de områden i världen där man inte använder det spannmål vi brukar och komjölk, finns knappt inte några av våra moderna sjukdomar överhuvudtaget!

Gluten förstör tarmluddet, så att kroppen inte kan tillgodogöra sig näring på rätt sätt. Men vad vet man om hur hjärnan påverkas av Gluten?
Det handlar om två mekanismer: Dels viktiga substanser som behövs för nervsystemets och hjärnans funktion som inte sugs upp, patienterna får bristsymtom, och den vanligaste följden är depression, som är 4ggr vanligare hos patienter med celiaki.
Om man nu fått diagnosen celiaki, hur farligt är det då att fuska lite?
Dieten ska vara 100% och därmed jämt. Fuskar man lite; äter en pepparkaka, förstörs tarmluddet för flera veckor framåt.

Forskare, inte i sverige, ser nu tydligare och tydligare kopplingar mellan celiaki och en rad andra sjukdomar, som MS, reumatism, ADHD, ADD, Damp, autism, cancer, Downs syndrom, diabetes, vissa sorters epilepsi,  fibromyalgi, psoriasis, gallbesvär, njurbesvär, mentala sjukdomar, neurologiska sjukdomar, sarcoidosis, Sjögrens syndrom, mfl....

Spannmålet är den stora boven i västvärlden, exempelvis i länder där man lever på ris (tex vissa delar av Indien) finns inte celiaki....

Micke Skribent var i kontakt med en professor och specialist i Celiaki och relaterade sjukdomar och han säger: "Tänk om läkarkåren i Sverige kunde erkänna detta stora problem helt öppet....då kunde minst 80% av alla vårdsökande patienter gå hem från sjukhusen varje dag".

Tänk på att järnbrist och folatbrist (folacin) ALLTID är en markör för Celiaki!

Fibromyalgi är också en sjukdom/tillstånd som direkt kan knytas till glutenintolerans/celiaki. Det har ökat de sista 50 åren i västvärlden och är överrepresenterat bland kvinnor. De som har denna sjukdom/tillstånd och på ordination eller eget bevåg gått över till en strikt gluten/laktosfri kost har märkt tydligt att besvären avklingar och efter en längre tids strikt kost försvinner besvären ofta nästintill helt. De som efter en besvärsfri tid åter valt att prova glutenhaltid kost märker att besvären återvänder tämligen snabbt igen.
Bland kvinnor med fibromyalgi hittas ofta dom glutenrelaterade skadorna Colon Irritable och IBS i botten.

Neurologiska problem vid Celiaki:
Ångest, apati, bipolär sjukdom, depression, frustration, humörssvängningar-ilska, nervositet, panikångest, känsla av värdelöshet, alltför självkritisk, hysteri, hypokondri.
Gluten är ett känt nervgift och har visat sig bidra till flera neurologiska och psykiska sjukdomar inklusive neuropati, multipel skleros, kramper, ADD; ADHD, migrän, autism, och schizofren.
Fläckvisa håravfall är direkt knutet till glutenintolerans/celiaki och då bristerna på flertalet viktiga vitaminer och mineraler som uppstår genom den skadade tarmslemhinnan som inte kan ta upp näring på rätt sätt och framförallt då även av det yttersta viktiga zinket samt även B12.

Vid glutenintolerans/celiaki påverkas sköldkörtelns funktion (hyper eller hypotyreos). Hypotyreos eller låg sköldkörtelfunktion är en av de vanligaste symtomen till diffusa håravfall.
Glutenintolerans ger även upphov till brist på bla Biotin, ett B-vitamin, som behövs för normalt hår och naglars tillväxt, detta tillsammans med generell övrig mineralbrist pga den skadade tarmslemhinnan är också ett vanligt problem som leder till håravfall.

Sömnen är en del som också påverkas vid glutenintolerans; besvär som insomningssvårigheter, orolig nattsömn eller problem att hålla sig vaken efter tex en måltid. Många av dessa sömnbesvär leder ofta också till huvudvärk och dåligt humör/morgonhumör på morgonen., En glutenfri kost har visat sig vända bekymren påtagligt!

Få läkare är medvetna om att benskörhet och halsbränna är förknippade med glutenintolerans!
Glutenhaltig föda kan försämra ventrikeltömningen som i sin tur leder till mer mag-reflux.

Diagnosen Celiaki på barn: Ett intressant test på en grupp av barn 9-12år som fått diagnosen celiaki sattes i test 1 på strikt glutenfri kost under 6 månader och man kunde konstatera en näst intill total återhämtning av tarmslemhinnan.
i test 2 lät man samma barn äta 2 vetebullar och till det inta 2dl mjölk. Efter 48 timmar gjordes undersökningar och provtagningar på tarmslemhinnan hos barnen och ALLA uppvisade förnyade skador och förändringar i tarmslemhinnan. Dessa nya skador tog sedan 2-3 månader att läka ut i tarmen.

Brist på zink uppstår vid glutenintolerans och bristen är en allvarlig markör på att något är fel. Flera olika symtom på zinkbrist avspeglar sig i naglarna som: vita fläckar, ränder, gropar eller som sköra naglar.

Glutenintolerans kan kopplas ihop med epilepsi och kramper. Det har tydligt visat att gluten påverkar nervsystemet.  En studie som utvärderade celiaki, epilepsi och förkalkningar i hjärnan visade att samma gener som är involverade runt glutenintolerans även var inblandade i upphovet till epilepsi och kramper.

Hos en frisk person motsvarar ytan för tarmens näringsupptag (slemhinnan) ytan av en tennisplan, men hos en person som skadats och utvecklat celiaki motsvarar kvarvarande ytan ett "ishockeymål".
Gluten i bröd och mjöl och som extra tillsats orsakar dessa skador på tarmen som är kroppens absolut viktigaste organ för att vi ska kunna leva.
En tarm som är "slät", dvs saknar en fungerande slemhinna för att kunna suga upp och ta upp näring gör att födan passerar rakt igenom utan att födan tillgodogörs, brister uppstår och med detta följdsjukdomar.
Den som fått allvarliga följdsjukdomar kan inte räkna med att skadorna av dessa återgår vid en glutenfri kost, men man häver grundorsaken och risken att drabbas av fler följdsjukdomar.
En skadad tarm är även öppen för påverkan av bakterier, svamp, mm.
En skadad tarm är extra känslig för onaturliga tillsatsämnen/färgämnen i maten.

Tänk på att obehandlad celiaki ofta kan leda till infertilitet hos kvinnor och spontana aborter oftast då pga näringsbrister! Näringsbrist genom en tarm skadad av gluten kan få katastrofala följder. Celiaki kan vara en orsak till både manlig och kvinnlig infertilitet.

******

Det här inlägget blev så långt; jag får fortsätta sammanfattningen i fler inlägg framöver :-)
Hur som helst; en MYCKET intressant bok, så låna den gärna på biblioteket och läs!!!

Sköt om er!

tisdag, januari 01, 2013

Hälsopyramiden

God fortsättning på det nya året!

Nu har jag svarat på alla era mail, och jag har bjudit in er alla (som bett om det) till den nya bloggen (Crossfitness Lifestyle 2013), så har ni inte fått någon inbjudan har erat mail inte kommit fram till mig! Kommer ni er inte in, meddela mej! Jag och teknik, vettni ;-) ha ha

Idag blev det årets första Träningspass; 6 km utejogg ~ Hur härligt som helst!

Dessutom har jag prioriterat 2013 enligt hälsopyramiden. Mer om det i andra bloggen ;-)

Mina Mål & Delmål får ni i ett senare inlägg, dagens inlägg blev så långt.
Allt detta hittar ni i Crossfit-bloggen.....
Maila mej om ni vill ha tillgång till den bloggen: bea_lindstrom82@yahoo.se
(bea(understreck)lindstrom82@yahoo.se)

1:a Januari 2013. Taste good =)
Nytt år - Nya möjligheter!
KÖR HÅRT!