tisdag, april 05, 2011

Kan psylliumfrön påverka hungerkänslor, matintag och insulinnivåer?

BODY.se undersöker i en artikel om psylliumfrön kan påverka hungerskänslor, matintag, glukos-och insulinnivåer efter en måltid.

Såhär såg testet ut:

"Syfte

Att undersöka om psylliumfrön i en rimlig dos på 7,4 g påverkar hungerkänslor och matintag, samt glukos- och insulinnivåer efter måltid.

Tillvägagångssätt

14 friska försökspersoner (7 män och 7 kvinnor) serverades antingen 7,4 g psylliumfrön eller placebo, 15 min innan en testmåltid på 450 kalorier. Blodprover togs både före och 15, 30, 45, 60, 120, 180 och 240 min efter testmåltiden. När detta var avslutat fick försökspersonerna gå ut och äta precis vad de ville, och vilka mängder de ville.

Resultat

Energiintagsberäkningar från matintaget och subjektiva uppskattningar avseende hungerkänslor efter testmåltiden, visade att 7,4 g psylliumfrön intaget 15 min innan (test)måltiden, minskade energiintaget med 17 % och hungerkänslorna med 13 %. Dessutom resulterade intaget av 7,4 g psylliumfrön 15 min före måltiden i en fördröjd och minskad stegring av glukosnivån i blodet efter måltiden med 51 %. På liknande sätt fördröjdes och minskades ökningen av insulinnivåerna efter måltiden med 38 %.

Slutsats

Trots att många studier visat att den största sänkningen i blodglukos- och blodinsulinnivåer åstadkommes när psylliumfrön intag i samband med måltider, visar denna studie att positiva effekter kan uppnås även när psylliumfrön intas mellan måltider. Minskade hungerkänslor och ett minskat energiintag välkomnas med största sannolikhet av de flesta, framför allt om man går på diet och försöker minska andelen kroppsfett. Utifrån dessa effekter kan man dra slutsatsen att psylliumfrön förutom att fördröja och minska ökningen av glukos- och insulinnivåerna i blodet efter måltid (dvs. sänka GI), även underlättar viktminskning och/eller reducering av kroppsfett. Dessutom tycks de även ha en gynnsam effekt på blodfetterna, så att risken för kroniska sjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, minskar."


Jag äter 2 tsk varje morron med en blandning av: Psylliumfrön (även kallad Loppfrön), Hela linfrön och Krossade Linfrön.
Magen blir så mjuk å skön ;-)

1 kommentar:

  1. Intressant med insulinnivåerna. Nu har jag fått bekräftelse på det jag tror på.

    SvaraRadera