onsdag, april 01, 2009

Ekologisk mat

Ekologiska livsmedel märks oftast med KRAVmärket och måste vara certifierade antingen enligt KRAV:s regler och/eller enligt EU:s regler för ekologisk produktion.

Ekologiska produkter får inte innehålla konstgjorda ämnen. Därför tillåts inte syntetiska färg-, arom- och smakämnen. Genetiskt modifierade organismer
(GMO) är inte heller tillåtna. Råvaror och tillsatser får varken innehålla eller vara
framtagna med hjälp av GMO. KRAV-märkta livsmedel finns i stort sett i alla butiker men med varierat utbud.

Lantbrukare och livsmedelsindustrin måste följa givna regler. I ett ekologiskt lantbruk utfordras djuren i stor utsträckning med foder från den egna gården. De är ute på bete vilket gynnar växt- och insektsarter som är beroende av betande djur. Konstgödsel och kemisk bekämpning används inte. Skadegörare bekämpas med biologiska
bekämpningsmedel.

Personligen tycker jag att KRAV-märkt mat är mycket godare, och dessutom vet man att den är sundare, näringsfullare och helt utan konstgjorda ämnen. Den är också snällare mot djuren och djurlivet.
Tyvärr är också KRAV-märkt mat många gånger mycket dyrare än "skräpet", men egentligen borde man resonera så att: "man får det man betalar för".
Den dyrare Krav-märkta maten är nyttigare för kroppen - för du köper väl HEM maten för att ge DIN kropp värdefull näring ??? eller ??
Skräpet är billigare - och är inget annat än skräp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar