söndag, augusti 02, 2009

Nyttigt margarin hälsovådligt

Livsmedelsverket (dnr 1:287/00) anger att margarin tillverkas med en rad kemiska processer, där exempelvis bensin, natronlut, fosforsyra, blekmedel ingår. De margariner som innehåller härdat fett har tillverkats med hjälp av nickelspån. Övriga margariner innehåller s k omestrade fetter som har framställts med hjälp av en verklig riskkemikalie, natriummetylat som kan ge upphov till metanolrester i margarinet. Även lösningsmedel (aceton) används vid framställning av omestrade fetter.

Vid dessa processer berövas fettet en rad viktiga näringsämnen, och här skall nämnas vitaminer, karotenoider, steroler, fosfolipider etc. Intag av margarinfetter med kemikalierester kan därmed väntas ge upphov till olika former av ohälsa. En studie i Västra Götaland har liksom en finsk studie visat att det var större förekomst av allergier hos de skolbarn som åt margarin jämfört med dem som använde smör. Även de som arbetar i margarinindustrin, t.ex vid paketeringen, har förhöjd förekomst av allergier.

Livsmedelsverket har hittat förhållandevis stora bensinrester i margarinerna ”Milda” och ”Nytta”/”Becel”. Men kanske ännu mer uppseendeväckande är att margarinet ”Becel proactiv” enligt Livsmedelsverket har visat sig innehålla polyaromatiska kolväten. I denna grupp hittar man några av de mest cancerframkallande ämnen man känner. Enligt en expertgrupp inom EU skall dessa substanser inte ens kunna påvisas i ett fullgott livsmedel – i synnerhet om det påstås vara ”nyttigt”.

Mättade fetter fullgoda

Detta tal om att mättade fetter är onyttiga och omättade fetter är nyttiga saknar grund enligt nyare forskning. Det finns många exempel på befolkningar som har mycket stora intag av mättade fetter och där hjärtsjukdom är närmast okänt, exempelvis bland massajer och innuiter. Vårt förnämsta livsmedel – bröstmjölken – är rik på både mättat fett och kolesterol.

Nej det hela är frågan om en marknadsföringskampanj. Den vegetabiliska fettindustrin har i huvudsak omättade fetter, medan mejeriindustrin har mättade fetter. Genom att demonisera mättade fetter har margarinindustrin lyckats nå stor framgång i sin marknadsföring. Det tragikomiska är att alla fasta margariner liksom smör också är uppbyggda på mättade fetter – men de är kemiskt/syntetiskt framställda genom omestring eller härdning till skillnad från smörfett.

Mättade fetter är fullgoda stabila fetter som väl lämpar sig för stekning och som smör på smörgåsen. Fleromättade fetter däremot är reaktiva och instabila och större intag bör undvikas.

GP-artikeln avspeglar margarinindustrins propaganda, som tyvärr vunnit insteg hos några tongivande svenska näringsexperter. Men var och en borde känna till att en av de mest inflytelserika fettexperterna vid Livsmedelsverket i många år har propagerat för margariner och samtidigt avlönats av margarinindustrin (Se DN 2/8 2002).

Konsumentens intressen viktigast

Sammanfattningsvis hade det för konsumenten varit värdefullt om man redovisat hur mycket bensin, aceton, metanol, nickelrester och polyaromatiska kolväten som fanns i margarinerna i stället för detta nonsens med salt, fetthalt och vatten. Det är konsumenternas intresse som skall företrädas - inte margarinindustrins.


1 kommentar:

  1. jag är SÅ glad över att ha gått över till smör, trots att man alltid varit rädd för det tidigare i livet!

    SvaraRadera