söndag, augusti 02, 2009

Livsfärdighetsträning för barn och ungdom

Hittade just en Mental Träning´s cd för barn och ungdomar,
där man förbereder sina barn/ungdomar för ett bra vuxenliv;
så att dom får en Bra livskvalitet.
Jag är nog inte ensam om att vilja ge barnen en bra start i livet,
och bra verktyg för att klara det stora vuxenlivet....

Jag blev riktigt sugen på att köpa den.
Jag tänker mej att man kan ta en "paus" per dag ( i början) till att
lägga sig och lyssna på ett spår, tillsammans med barnen,
just för att ge dem bra mental träning, som
förhoppningsvis ger dem hög livskvalitet längre fram i livet.

Jag vet inte riktigt vilken ålder man kan starta vid...
Själv kan jag tänka mej så fort som möjligt, men dom måste ju "förstå" vad som sägs ;-)
Kanske det kan vara bra "lunch-vila" eller avslappning precis innan nattningen ?

Den här måste jag beställa.
Innehållet i denna box är det första i en serie med rubriken ”Livsfärdighetsträning för barn & ungdom”. Orsaken till serien är en uppfattning att både föräldrars och skolans främsta uppgift är att förbereda barn och ungdomar för ett bra vuxenliv. Utifrån Uneståhls forskning omkring faktorerna bakom ett bra liv (”hög livskvalitet”) har det framstått allt tydligare att flera av dessa faktorer bör tränas tidigt i ungdomsåren. Han har också visat att man som barn har ett antal av dessa kvaliteter som man lätt tappar när man växer upp och som därför bör underhållas och förstärkas genom träning.

Boxen innehåller följande CD-program:

CD 1. Avslappning för barn och ungdomar
Åtta program som syftar till att lära sig muskulär och mental avslappning.

CD 2. Mental Träning för barn och ungdom
10 program som lär ut fortsättningen på den mentala träningen och där man får möjlighet att arbeta med sin egen personliga utveckling.

CD 3. Framgång i skolan
CD:n innehåller ett långt program, där man får utveckla de faktorer som ligger bakom bra studieresultat. Effekterna av träningen riktar sig både till studierna och till själva prestationsögonblicket där man ska göra sig själv rättvisa.

CD4. Mental Träning för ungdomar med speciella behov
Programmen gjordes från början på uppdrag av Röda Korset och vände sig till mobbade elever i skolan. Programmen har modifierats och riktar sig nu till alla ungdomar, som på grund av mobbing, utslagning, relationsproblem m.m. känner sig ensamma och övergivna.Flera av programmen (t.ex. Självförtroendeträning, Mental tuffhetsträning m.fl.) kan dock de flesta ungdomar ha nytta av.

Visst låter det intressant!?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar