torsdag, januari 15, 2009

Intressant om "En kalori är en kalori"....

Detta hittade jag på Livlinan.nu och tyckte att det var allt för intressant för att inte ni skulle få ta del av det; så HÄR!!

"På Regina Wilshires blogg redovisas en undersökning som helt slår undan benen på tesen “en kalori är en kalori”:
http://weightoftheevidence.blogspot.com/2006/02/blast-from-past.html

Studien är dubbelt intressant, därför att den gjordes 1971, innan Atkinsdieten blev populär och innan McGovernrapportens katastrofala råd om en fettsnål högkolhydratkost slagit igenom.

Försökspersonerna fick inleda försöket med att under tre veckor äta en diet som låg nära standarden 1971:

3 000 kcal/dag fördelad på 115g proteiner, 425g kolhydrater och 160g fett eller i energiprocent: proteiner 12.8%, kolhydrater 47.2%, och fett 40%

Därefter indelades de i tre grupper , som varje dag åt enligt följande:

Grupp A: 115g protein (25.5%), 104g kolhydrater (23.1%), 103g fett (51.4%)
Grupp B: 115g protein (25.6%), 60g kolhydrater (13.3%), 122g fett (61.1%)
Grupp C: 115g protein (25.5%), 30g kolhydrater (6.7%), 135.5g fett (67.8%)

Varje grupp åt under försöket på detta sätt 1 800 kcal/dag

Man utvärderade också hur mycket energi varje grupp förbrukade i genomsnitt per dag:

Grupp A: 3 400 kcal/dag
Grupp B: 3 300 kcal/dag
Grupp C: 3 400 kcal/dag

Försöket pågick i 9 veckor.

Grupp A hade ett underskott på i genomsnitt 3 400 -1 800 kcal/dag=1 600 kcal/dag
Grupp B hade ett underskott på i genomsnitt 3 300 -1 800 kcal/dag=1 500 kcal/dag
Grupp C hade ett underskott på i genomsnitt 3 400 -1 800 kcal/dag=1 600 kcal/dag

Regina räknar med att 1 pound (0,454 kg) motsvarar 3 500 kcal.

Om tesen “en kalori är en kalori” stämmer, borde då viktnedgången vara:

Grupp A: borde minskat 13,1 kg, men i försöket blev resultatet 11,5 kg
Grupp B: borde minskat 12,3 kg, men i försöket blev resultatet 12,8 kg
Grupp C: borde minskat 13,1 kg, men i försöket blev resultatet 16,2 kg

Försöket visar att de som åt mindre kolhydrater och mer fett, hade en metabol fördel och gick ned mest i vikt!

Slutsats:

Tesen “en kalori är en kalori”, som påstår att vikten inte påverkas av vilken föda som intas, utan bara påverkas av mängden intagen energi, är felaktig.

Tesen strider mot termodynamikens andra lag, genom att den inte tar hänsyn till hur effektivt de olika näringsämnena omsätts i kroppen.

Genom att dra ned på kolhydraterna och öka mängden protein och fett, uppnår man en metabolisk (ämnesomsättningsmässig) fördel, som underlättar viktnedgång!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar